info@jphsw.cz | 602 289 014 | Pavel Holec

Co znamená GDPR?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ (angl. General Data Protection Regulation neboli  GDPR) je nová legislativa EU, která vstoupí v účinnost dne 25. května 2018 v celé EU. Je to soubor změn a nařízení, které předepisují všem organizacím, tedy i školám, jak mají zacházet s osobními údaji všech subjektů, kterých se ochrana může týkat. Ve škole se to týká nejen zaměstnanců, ale právě i žáků a jejich zákonných zástupců. V českém právním prostředí Obecné nařízení nahradí od 25. května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR se netýká pouze našeho programu Klasifikace. Obecné nařízení ukládá školám zavést pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů (data Protection Office, DPO), identifikovat, jaká data školy zpracovávají a jaký je právní důvod pro jejich shromažďování, stejně jako nastavit procesy pro bezpečnou práci s daty a jejich uchovávání.

Nařízení se týká i všech osobních údajů v papírové podobě. Doporučujeme provést kontrolu, kde všude takovéto dokumenty máte uloženy, kdo k nim má přístup a jak má škola evidováno použití těchto dokumentů.

Metodickou pomůcku k aplikaci GDPR ve školství naleznete zde:
http://www.msmt.cz/file/44592/

Kompletní znění GDPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501688126470&uri=CELEX:32016R0679

GDPR a program Klasifikace

V programu Klasifikace dochází k přenosu dat pomocí šifrovaného spojení stejně jako u webové aplikace a odesílání dat přihlášek žáků do ZUŠ.

V souvislosti s těmito opatřeními dojde k úpravám licenční smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů. Tyto smlouvy Vám budou k dispozici do 31.3. 2018.

Pokud máte data uložena na námi zřízeném cloudu od společnosti Microsoft Azure, tak se nemusíte o nic starat, Vaše data jsou v bezpečí. Microsoft Azure zajišťuje uložení dat na území EU. Obchodní podmínky jsou přístupné na adrese https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/legal/

V případě uložení dat na Vašem lokálním serveru je potřeba zajisti bezpečnost dat s vlastním správcem sítě.