info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

5.4.5.0 – 22.02.2019 (jen HB – NET)

 • Úpravy pro přihlašování pomocí otisku prstu z mobilní aplikace Klasifikace.
 • Soutěžní systém se nyní z Klasifikace otevírá ve Vašem výchozím prohlížeči Internetu, aby bylo možné mít uložené heslo.
 • Při tisku rozvrhů (skupinové hodiny) vynecháni žáci, kteří byli v pololetí ze skupiny odebráni.

Antiviry Kaspersky a ZoneAlarm mohou zobrazit varování před programy zobrazující reklamy. Toto varování prosím ignorujte, soubor Klasifikace je v pořádku, včetně digitálního podpisu…
 

5.4.4.4 – 21.01.2019 (jen HB – NET)

 • U odesílání přihlášek bylo po konzultaci s ÚUR odebráno hlídání poměru vlastních a cizích žáků ve skupinách.
 • Zjednodušeno odesílání přihlášek do soutěží u skupiny žáků Literárně-dramatického oboru.
 • Do hlavního okna programu a tisku sestav přidána možnost volby zdravotní způsobilosti žáka.

 

5.4.4.0 – 09.01.2019 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost nezobrazovat všechny nebo jednotlivé třídnice / el. ŽK rodičům a žákům.
 • V kontrole třídních knih přidána možnost zobrazení ne/omluvených hodin učitele nebo celé školy.
 • Možnost zobrazení ne/omluvených hodin přidána také do kontroly známek vysvědčení.

 

5.4.3.0 – 13.12.2018 (jen HB – NET)

 • Přidáno komfortní hledání žáků a učitelů podle jmen i ostatních údajů.
 • U nalezených je možnost přímo otevírat osobní údaje, studia i rozvrhy.
  Více zde

 

5.4.2.0 – 05.12.2018 (jen HB – NET)

 • Odesílání přihlášek do soutěží – na přání ÚUR už pouze odesílání jmen a příjmení žáků a učitelů.
 • Na přání ÚUR přidána ikona pro EOS na hlavní lištu. Pro odesílání přihlášek do soutěží dále slouží menu Soubor…
 • Přidáno filtrování zpráv a omluvenek za školní rok.
 • Přidána možnost listovat mezi žáky v okně studií.
 • Pásky studií zobrazují ročníky a stupně za jednotlivé roky a naznačují přeskočení.
 • V rozvrzích přidána možnost tisknout i ročníky a stupně žáků.
 • V hromadném rozvrhu zobrazujeme počty hodin za školu celkem.
 • Vylepšena volba hodin u třídnice – zobrazujeme předmět / název skupiny a zatrháváme automaticky.
 • Povolena vyšší přímá vyučovací povinnost pro soukromé základní umělecké školy.
 • Provedeny úpravy, aby bylo možné vést evidenci pracovní doby i pro nepedagogické pracovníky školy.
 • U rozpisu čísel koncertu rovnou uvedeny skladby s jejich autory.

 

5.4.1.0 – 31.10.2018 (jen HB – NET)

 • Přidán rozvrh žáka a možnost přecházení mezi žáky i učiteli bez zavírání okna rozvrhu.
 • Přidána možnost exportovat i poznámky od čísel koncertů do programu.
 • Prodlouženo místo pro text poznámek a volných textů u čísel koncertů.
 • Možnost zobrazit skladby koncertů pro učitele i v případě, že byl koncert již uzamčen.
 • Ve výkazu pracovní doby lze vyplnit dny podle stejných dnů následujícího týdne.
 • Ve výkazu pracovní doby je možno si dopředu předepsat docházku, například při absenci.
 • U předpisů výpůjčného je možné přenést i poznámku nástroje do poznámky předpisu.

 

5.4.0.5 – 01.10.2018 (jen HB – NET)

 • Statistiky S 24-01 v oficiálním formuláři UIV.
 • Nahrazení rodných čísel u volby žáků v rozvrzích – rozlišení jmenovců dle id žáků.
 • Vylepšena funkčnost u zpráv a aktualizací na systémech Linux, Mac a dalších s Wine.
 • Opravena volba pořadí více výskytů stejného žáka na výkazu hodin.
 • Oprava chybové hlášky při kompletním vymazání žáka s omluvenkami.
 • Možnost volby koncovky výpisů z banky Raiffeisenbank gpc/abo.

 

5.4.0.3 – 11.09.2018 (jen HB – NET)

 • Možnost vyhledání sourozenců podle stejného emailu a snadné přidání žáka do rodiny z jednoho místa.
 • U všech seznamů v programu je možno filtrovat položky kliknutím pravou myší na záhlaví sloupce.
 • U známkování ve skupinových TK je možno napřed dát absenci a známky pak hromadně jen přítomným.
 • V hlavním okně programu je možnost u žáků přidat údaje zákonného zástupce 2, poznámky a ID žáka.
 • V sestavách žáků je možno tisknout údaje zákonného zástupce 2, poznámky a ID žáka.
 • V sestavách plateb je možnost tisknout ID žáka.
 • Vylepšeno zobrazení katalogů žáků bez ohledu na den ukončení / nástupu žáka a aktuální den.
 • Při přihlašování do Klasifikace pro více škol se nabízí stejný učitel / uživatel jako minule.
 • Html výstupy z Klasifikace je možno volitelně tisknout pomocí výchozího prohlížeče Internetu.
 • Úpravy výpisu z banky Raiffeisenbank.

 

5.4.0.0 – 20.08.2018 (jen HB – NET)

 • Možnost hromadné záměny učitele a předmětu žáků.
 • Přidána možnost založení všech třídních knih, skupin i hodin podle minulého roku na jedno kliknutí.
 • V kolektivních třídnicích je možno zapsat libovolné předměty v hlavičce pomocí volných textů.
 • V třídních knihách přidána možnost samostatného tisku učebních plánů.
 • Přidána možnost nastavení skrytého předmětu, která umožní založit třídní knihy i pro korepetice.
 • Usnadněna volba předmětů žáků pomocí předvoleb a provázaností, pokud je například nauka na více vysvědčeních.
 • Do seznamu přihlášek přidán filtr na výběr podle oboru.
 • Ve správě Web ID přidána pro vedení možnost filtrování podle učitelů.
 • Ve správě Web ID přidána možnost filtrování jen předchozích roků pro snadnější vymazání nepotřebných přístupů.
 • Přidána možnost volby počtu desetinných míst při výpočtu pracovní doby v rozvrzích.
 • Přidána možnost vyhledání žáků, kteří nemají zkoušku v protokolech o zkouškách.
 • U skupin žáků umožněno přesunout žáka do jiné skupiny s přenosem známek do jiné TK.
 • Možnost hromadného označení všech nástrojů jako volné – vrácené.

 

5.3.6.4 – 08.06.2018 (jen HB – NET)

 • Známky a hodiny všem individuálně vyučovaným žákům je možno odeslat z třídních knih jedním kliknutím.
 • Vynechání tisku vysvědčení žáků, kteří ukončili studium dříve (možno vypnout v nastavení).
 • Vylepšeno zadávání látky individuálních TK při přepnutí absence a zpět.
 • U hromadného předepisování školného je možné vyfiltrovat pouze nové žáky školního roku.
 • Při převodu zkoušky z protokolu do protokolu zobrazovány i počty žáků cílového protokolu.

 

5.3.6.2 – 30.05.2018 (jen HB – NET)

 • U výkazu žáků a vyučovacích hodin rozděleny u kolektivů rozpětí ročníků žáků do sloupců podle stupňů.
 • Při přidávání žáků do výkazu žáků a vyučovacích hodin zobrazeny za jmény i předměty žáků.
 • Při přidávání žáků do protokolů zobrazeny za jmény pro lepší orientaci i ročníky a stupně žáků.

 

5.3.6.1 – 25.05.2018 (jen HB – NET)

 • Nemožnost přihlášení se pomocí slabých hesel.
 • Automatické proškrtnutí volných řádků TK (v nastavení lze vypnout).
 • Povolena kopie/přesun čísel koncertů pro učitele s nepovolenou změnou pořadí čísel.
 • Výběr období ve výpůjčkách podle aktuálního dne.
 • Třídy a ročníky ZŠ u žáků se ukládají samostatně ke každému školnímu roku.
 • V seznamu přihlášek se zobrazuje vybraný řádek pro lepší orientaci při tisku od – do.

 

5.3.5.5 – 20.04.2018 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost tisku rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků do ZUŠ s volitelnou šablonou dokumentu.
 • Přihlášky do ZUŠ jsou nyní také volitelné podle vlastního vzoru šablony dokumentu.
 • Vylepšeno stahování přihlášek do ZUŠ z Internetu (zrychleno stahování).
 • U stažených přihlášek v Klasifikaci je nyní možno nastavit přijaté / nepřijaté žáky.
 • U přihlášek v Klasifikaci je nyní možno filtrovat dle období a stavu přijatí / nepřijatí.
 • Možnost nastavení nekontrolovat poznámky v třídních knihách.
 • Výpočet úvazku zaokrouhlujeme na 4 desetinná místa a ještě uvádíme v procentním tvaru.
 • Možnost vytváření záloh databáze ponechána s ohledem na GDPR pouze pro ředitele školy.

 

5.3.5.0 – 03.04.2018 (jen HB – NET)

 • Smluvní ujednání je nyní pro vedení ZUŠ přímo v Klasifikaci – menu Nápověda / O programu…
 • Třídní knihy upozorňují na žáky, kteří nedostali alespoň jednu známku do měsíce a nevyplněné obálky TK
 • Po spuštění je testováno šifrované spojení a výsledek je uveden v horní titulkové liště jako SSL aktivováno
 • Po výpůjční listy byly přidány další slučovací pole datum, místo narození žáka a email na zákonného zástupce
 • Pro nadcházející školní rok je automaticky nastaven posun na 3.9.2018

 

5.3.4.6 – 19.02.2018 (jen HB – NET)

 • Přidána kontrola a oznamování slabých hesel do Klasifikace s ohledem na GDPR
 • Přehlednější správa skupin žáků pro vedení s přímým zobrazením počtů žáků
 • Přidána kontrola zadávání známek učiteli v průběhu roku za volitelně dlouhé období
 • V seznamu třídních knih za žáky uvedeny jejich ročníky a stupně pro lepší orientaci
 • V seznamu třídních knih je pro lepší správu pomocné menu na pravé tlačítko myši

 

5.3.4.0 – 11.01.2018 (jen HB – NET)

 • Kontrola pravopisu zapisovaných textů všech textových polí (zapnutí v menu Soubor / Správa databáze / Nastavení programu)
 • Omluvenky žáků přímo v třídnicích a v kolektivní výuce přímo u zápisu docházky
 • V třídních knihách zobrazujeme procentuální míru docházky žáka ve výuce
 • Slovní hodnocení žáků přidáno i do pololetních výpisů vysvědčení
 • Počet skladeb přihlášky do soutěží sladěn se soutěžním systémem
 • Možnost hodnotit žáky 10 samostatnými kriterii (zobrazuje se pouze pro Prahu 10 – ZUŠ pana Stárka)

 

5.3.3.0 – 18.12.2017 (jen HB – NET)

 • Z hlavního okna programu jde přímo učiteli posílat upozornění na nevyplněné TK a zprávy (pravé tlačítko myši / Menu nebo zkratka)
 • Dodána možnost zápisu poznámky ke každé známce kolektivní a skupinové TK
 • Dodána možnost zapsat poznámku ke každé došlé úhradě školného, či výpůjčného
 • Před samotným odesíláním poukázek pomocí emailu je možnost zapsat poznámku pro rodiče
 • V třídnicích se automaticky tisknou i skladby s autory z vystoupení žáků a tisk vystoupení v TK je možné vypnout
 • U koncertů a akcí školy umožněno učitelům kopírovat akci nebo číslo (pokud nemají zakázáno vedením ZUŠ)
 • Dodána možnost nastavení prodlevy, do kdy musí učitelé doplnit/potvrdit výkaz žáků a hodin
 • Pro NPČ v rozvrzích přidána možnost zapsat text a tisknout tyto hodiny automaticky v rozvrzích
 • Pro NPČ v rozvrzích přidána možnost vybrat i učebnu, ve které např. příprava nebo úřední hodiny probíhají
 • Rozšířen tisk rozvržení pracovní doby o tisk grafického rozvržení přímých i nepřímých hodin
 • Pro lepší přehled tlačítka s Web ID naznačují, zda bylo ID odesláno (popisky Odeslat, Upravit nebo Odeslané)
 • Vylepšeny výběry žáků podle skupin a předmětů pro hromadné odesílání emailů
 • U volby sourozenců pro lepší přehled uvedeno jméno žáka, kterému sourozence volíme a vylepšeno řazení žáků
 • Přihláškám do soutěží dodána možnost plánované volby korepetitorů a povolen mladší žák ve skupině u komorního zpěvu
  (s odesláním korepetitorů je ale potřeba vyčkat, až tuto slíbenou možnost dopracují tvůrci soutěžního systému)

 

5.3.2.0 – 06.11.2017 (jen HB – NET)

 • Aktualizovány přihlášky do soutěží ZUŠ MŠMT pro školní rok 2017/2018.
 • Stínové tlačítko v seznamech nabízí kromě ukládání do souboru i přímý náhled obsahu a tisk.
 • V evidenci nástrojů je možné evidovat i starší nástroje.

 

5.3.1.2 – 12.10.2017 (jen HB – NET)

 • Přidána kontrola žáků, kterým byla udělena výjimka v překrytí hodin rozvrhu.
 • Z elektronické žákovské knížky mohou rodiče omluvit absenci svých dětí i zpětně.
 • Odeslané emailové zprávy z Klasifikace automaticky vytváří aktivní linky z adres stránek a emailů.
 • Při velkém zvětšení písma a malých obrazovkách bylo ošetřeno, že se okno nezobrazí částí mimo monitor.
 • Při velkém zvětšení písma bylo přidáno rolování pracovní plochy tvorby rozvrhu.

 

5.3.1.0 – 11.9.2017 (jen HB – NET)

 • Přidáno společné úložiště souborů školy pro Vaše dokumenty, obrázky a další.
 • Úprava vzhledu hlavního okna aby se vešlo více předmětů pro filtrování žáků.
 • Úprava omluvenek žáků. V některých případech učiteli vyskočily vícekrát.
 • Úpravy pro lepší funkčnost ve Wine (Linux, Mac).
 • U volby žáků v hodinách rozvrhu vylepšeno rozlišení jmenovců.
 • Ikonky tlačítkových lišt doplněny o další velikost pro 4K monitory.

 

5.3.0.1 – 28.8.2017 (jen HB – NET)

 • Oprava zatržítek ve výkazu žáků a vyučovacích hodin.

 

5.3.0.0 – 24.8.2017 (jen HB – NET)

 • Kompletně nový moderní přehledný design přizpůsobený nejnovějším trendům.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením a práce na dotykových obrazovkách.
 • Kalendář akcí na hlavním okně programu (koncerty, vystoupení, volna svátky prázdniny).
 • Koncerty a vystoupení s novými možnostmi (možnost označení barvou, skrytí veřejnosti, limitu na čísla..).
 • Pro další verzi přichystáno sdílené úložiště souborů školy.