info@jphsw.cz | 602 289 014 | Pavel Holec

5.3.2.0 – 06.11.2017 (jen HB – NET)

 • Aktualizovány přihlášky do soutěží ZUŠ MŠMT pro školní rok 2017/2018.
 • Stínové tlačítko v seznamech nabízí kromě ukládání do souboru i přímý náhled obsahu a tisk.
 • V evidenci nástrojů je možné evidovat i starší nástroje.

 

5.3.1.2 – 12.10.2017 (jen HB – NET)

 • Přidána kontrola žáků, kterým byla udělena výjimka v překrytí hodin rozvrhu.
 • Z elektronické žákovské knížky mohou rodiče omluvit absenci svých dětí i zpětně.
 • Odeslané emailové zprávy z Klasifikace automaticky vytváří aktivní linky z adres stránek a emailů.
 • Při velkém zvětšení písma a malých obrazovkách bylo ošetřeno, že se okno nezobrazí částí mimo monitor.
 • Při velkém zvětšení písma bylo přidáno rolování pracovní plochy tvorby rozvrhu.

 

5.3.1.0 – 11.9.2017 (jen HB – NET)

 • Přidáno společné úložiště souborů školy pro Vaše dokumenty, obrázky a další.
 • Úprava vzhledu hlavního okna aby se vešlo více předmětů pro filtrování žáků.
 • Úprava omluvenek žáků. V některých případech učiteli vyskočily vícekrát.
 • Úpravy pro lepší funkčnost ve Wine (Linux, Mac).
 • U volby žáků v hodinách rozvrhu vylepšeno rozlišení jmenovců.
 • Ikonky tlačítkových lišt doplněny o další velikost pro 4K monitory.

 

5.3.0.1 – 28.8.2017 (jen HB – NET)

 • Oprava zatržítek ve výkazu žáků a vyučovacích hodin.

 

5.3.0.0 – 24.8.2017 (jen HB – NET)

 • Kompletně nový moderní přehledný design přizpůsobený nejnovějším trendům.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením a práce na dotykových obrazovkách.
 • Kalendář akcí na hlavním okně programu (koncerty, vystoupení, volna svátky prázdniny).
 • Koncerty a vystoupení s novými možnostmi (možnost označení barvou, skrytí veřejnosti, limitu na čísla..).
 • Pro další verzi přichystáno sdílené úložiště souborů školy.

 

5.2.5.10 – 24.7.2017 (jen HB – NET)

 • Hromadné vkládání předpisů je umožněno podle slev (a s poznámkami) i podle předchozího školního roku.
 • Ceny i poznámky je možno měnit přímo v okně hromadného vkládání
 • Vedení může psát zprávy za učitele (zprávy rodičům, žákům i ostatním učitelům).
 • Příjemce zpráv lze přehledně filtrovat podle skupin, či předmětů žáků.
 • Omluvenky žáků učiteli i vedení přímo z el. ŽK. Oznámení vyskakovací zprávou i emailem.
 • V evidenci pracovní doby je možnost zapsat poznámku i ke dni, ve kterém učitel nevyučuje.

 

5.2.5.8 – 26.6.2017 (jen HB – NET)

 • Ve výkazu žáků a hodin, pokud mají učitelé povoleno, mohou učitelé již nyní chystat příští školní rok.
 • Známky ze skupinových TK do vysvědčení je nyní možno odesílat i v případě sdílených třídnic.
 • Pochvalu žáka je možno tisknout i na staré blankety vysvědčení s rámečky.
 • Zavedení svátků a prázdnin pro příští školní rok.

 

5.2.5.6 – 15.6.2017 (jen HB – NET)

 • Možnost nastavit písmo a jeho vlastnosti samostatně pro pochvalu a slovní hodnocení žáka na vysvědčení.
 • Vylepšena kontrola statistik zobrazením žáků s nesprávně navolenými předměty.
 • Učitelům je povoleno manipulovat s Web ID svých žáků a jejich rodičů.
 • V seznamu přihlášek je možno mazat údaje zákonných zástupců.
 • Po uložení přihlášky do databáze je hned nabídnuto její vymazání.

 

5.2.5.5 – 5.6.2017 (jen HB – NET)

 • U přihlášek je možno přepnout tisk nadpisu na Změnové přihlášky.
 • Usnadněn posun v čase – při přechodu na další rok vybíráme začátek školního roku.
 • Vylepšena detekce změn emailů s vytvořenými Web ID.
 • Vylepšeno odesílání zpráv při chybně uloženém emailu z dřívější doby.
 • Upraveny klávesové zkratky pro lepší pohyb mezi prvky dialogů vysvědčení a zkoušek.
 • Upravena komplikace při přepínání adresy u škol s databází na vlastním serveru.
 • Vylepšen hromadný převod žáků do nového školního roku o volby převodu všech zaměstnanců a předmětů.

 

5.2.5.2 – 18.5.2017 (jen HB – NET)

 • Po stažení přihlášek z Internetu Klasifikace automaticky vybere první ze stažených.
 • Odstranění problému s češtinou při načítání některých přihlášek.
 • Po aktualizaci se Vám Klasifikaci sama spustí i přihlásí.

 

5.2.5.0 – 17.5.2017 (jen HB – NET)

 • Přidána evidence pracovní doby, generovaná z TK, upravitelná ručně (připomínkovací verze pro příští školní rok).
 • Přidána možnost hromadně odesílat všechna web ID jedním kliknutím.
 • V Katalozích o studiu je možnost tisknout příjmení nebo iniciály učitelů s vysvětlivkami.
 • V přihláškách z Klasifikace je možno tisknout jedinečná ID žáků.
 • Po aktualizaci se Klasifikace automaticky sama spustí.
 • V hlavním okně Klasifikace může vedení vypnout zobrazování rodných čísel učitelů.
 • Na hlavní liště Klasifikace přibylo tlačítko pro editování skupin žáků.
 • Přidána kontrola nesprávných a nevyplněných emailů.
 • Export programů besídek do MS Word je nyní možný s výběrem vlastní šablony (dot, dotx).
 • U rozbalovacích nabídek upravena výška řádku pro lepší práci na dotykových tabletech.

 

5.2.3.0 – 14.3.2017 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost odeslání přihlášek do soutěží VO.
 • Přidána možnost tisku účetního dokladu v uhrazených platbách.
 • Možnost skrýt koncerty v seznamu po datu konání, automatický výběr nadcházejícího.
 • Vylepšeno zobrazování předmětů a ročníků v třídních knihách.
 • Posílena bezpečnost přihlašování – vyšší složitost hesla.
 • Se zvětšením písma v programu se zvětšuje i grafický rozvrh hodin.

 

5.2.2.5 – 26.1.2017 (jen HB – NET)

 • Přihlášky do soutěží se z Klasifikace smažou přímo v systému soutěží (bez odesílání žádosti o smazání emailem).
 • Ve výpisu vysvědčení přesunuto pořadové číslo nad školní rok, aby vzniklo více místa pro delší názvy studijních zaměření.

 

5.2.2.3 – 16.1.2017 (jen HB – NET)

 • Pro hromadné obory přidána možnost odeslat údaje na vysvědčení jedním kliknutím přímo z třídní knihy.
 • U přihlášek do soutěží přidáno hlídání procentního zastoupení žáků vlastní ZUŠ.
 • U přihlášek povoleno překročení horního limitu délky vystoupení.
 • U přihlášek přidána možnost odeslání žádosti o stornování přihlášky pro případ omylu, či předchozích testů.

 

5.2.2.2 – 9.1.2017 (jen HB – NET)

 • Klasifikace po odeslání přihlášky do soutěže automaticky odesílá informační zprávy na emaily učitelů soutěžících žáků.
 • Pro odeslání přihlášky do soutěže se automaticky upravují jména do správných tvarů (první písmeno velké a ostatní malá).

 

5.2.2.0 – 5.1.2017 (jen HB – NET)

 • Možnost odesílat přihlášky do soutěží MŠMT přímo z Klasifikace (Menu Soubor / Přihlášky do soutěží…).
 • Docházku a známky žáků je možno upravit přímo v přehledu skupin žáků. Celý rok v jednom okně.
 • Seznam žáků docházky kolektivních TK doplněn o rodná čísla pro snadnější rozlišení jmenovců.
 • U sdílení TK (povolení přístupu pro zápis) možnost zatrhnout všechny učitele jedním kliknutím.
 • V nastavení programu je možnost povolit, aby mohli učitelé nahlédnout do TK ostatních učitelů – pouze pro čtení.

 

5.2.1.3 – 28.11.2016 (jen HB – NET)

 • Možnost odesílání testovacího emailu pro informace o platbách i pro upomínky.
 • Text upomínek v emailu byl sjednocen s textem tištěné upomínky.
 • Pro učitele povoleno hromadné zobrazení všech Web ID – za své žáky.
 • V hromadném seznamu Web ID možnost vyřadit starší – zobrazením jen za současný rok.
 • V seznamu předepsaných plateb je příští období zobrazováno s menším předstihem.
 • Ve výkazu hodin je po změně vyučovací povinnosti nabídnuta úprava i následujících měsíců.
 • Dialog pro skupiny žáků je pro lepší přehlednost také možno zvětšit.
 • Vylepšena kontrola při dělení studií.

 

5.2.1.2 – 1.11.2016 (jen HB – NET)

 • Do rozvrhů hodin učitele přidána možnost tisku rozvržení pracovní doby za jednotlivé měsíce.
 • V hlavním okně programu přidán filtr pro snadné zobrazení žáků bez předmětů nebo bez studií.

 

5.2.1.1 – 11.10.2016 (jen HB – NET)

 • Třídní knihy je možno sdílet mezi více učiteli (více sbormistrů, suplování a podobně).
 • Do sestav žáků přidána možnost tisknout začínající a končící žáky roku spolu s dalšími kritérii (absolventi atd.).
 • Emaily poukázek a upomínek mohou i s uložením data odeslání provádět učitelé (mají-li povoleno v nastavení Klasifikace).
 • Z výběru pro odeslání poukázek Klasifikace automaticky odebere již proplacené předpisy, aby se nezasílalo znovu.
 • Umožněno tisknout upomínky i v případě, že byly poukázky odeslány pouze emailem a naopak.

 

5.2.0.7 – 3.10.2016 (jen HB – NET)

 • Umožněno nastavení začátku automaticky vložené nepřímé pedagogické činnosti.
 • Volitelná možnost tisku hodin pod rozvrhem doplněna o nepřímou ped. činnost a celkové součty.
 • V tabulkách počtů žáků pro statistiky seřazeny obory podle výkazu.
 • Seznam žáků skupiny je také možno tisknout pomocí stínového tlačítka.

 

5.2.0.5 – 19.9.2016 (jen HB – NET)

 • Tabulky statistik doplněny o detailní zobrazení jmen započtených žáků za jednotlivá políčka tabulek.
 • Lepší detekce nezařazených žáků.
 • U emailů zlepšena kontrola před přidáním stejného emailu žákovi i rodičům.
 • U státního občanství žáků při ukládání napravujeme často opakovaná chybná zadání.
 • Pokud někdo opravdu CHCE, dokážeme vypnout kontrolu žáka na více místech v rozvrhu současně.

 

5.2.0.4 – 7.9.2016 (jen HB – NET)

 • Pro vedení ZUŠ umožněno uložit hodiny, ve kterých se žákovi překrývá výuka.
 • Přidána přehledná kontrola třídních knih bez vyplněného plánu a poznámky.
 • Při otevření předepsaného školného a výpůjčného vybrána kategorie plateb jako posledně.

 

5.2.0.3 – 30.8.2016 (jen HB – NET)

 • Pro školy, kde si přejí, aby si žáky rozebírali sami učitelé, umožněno volit předměty u nezařazených žáků.

 

5.2.0.2 – 29.8.2016 (jen HB – NET)

 • Odstraněn drobný problém při tisku rozvrhu u nově přidaných přespočetných hodin.

 

5.2.0.0 – 22.8.2016 (jen HB – NET)

 • Rezervační systém pro zápis do hodin rodiči a žáky ZUŠ – více ZDE.
 • Výpočet nepřímé a celkové pracovní doby učitele v rozvrhu na jedno kliknutí – více ZDE.
 • Při startu Klasifikace o prázdninách se datum automaticky přesune na 1.9.
 • Vylepšena kontrola překrytí hodin učitele i žáků ve skupinách.
 • Při volbě předmětů automaticky vybírán předchozí učitel jen u zapnutého společného nastavení.
 • Při volbě předmětů žáka jsou jako výchozí nastavení zobrazeny všechny předměty.