info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Webová Klasifikace

Program Klasifikace lze rozšířit o webové služby. Tyto služby zahrnují přihlášky a rozvrhy na web. V edici HOMEBANKING + NET je pak přidán v této službě i webový přístup do Klasifikace (Elektronické žákovské knížky, třídní knihy, koncerty a další možnosti). Tento balíček není součástí programu, je potřeba ho dokoupit zvlášť.

Co je webová Klasifikace?

Do této aplikace se dostanete pomocí webového prohlížeče, je tedy možné používat aplikace i na mobilních telefonech či tabletech. Webová aplikace obsahuje kartu žáka s jeho údaji a možností je upravit, elektronické třídní knihy, přístup pro rodiče a žáky a seznam koncertů. V horní části se zobrazují upoutávky na koncerty a vystoupení zadané v Klasifikaci a také zprávy ZUŠ (od verze 5.0).

Do webového přístupu se dostanete přes odkaz, který můžete umístit na váš web. Jako přístup slouží e-mail a heslo, které lze jedním kliknutím zaslat přímo z programu Klasifikace pomocí tlačítka Vytvořit web ID. Jediná povinná položka k zaslání je správný email příjemce.

Elektronické žákovské knížky pro rodiče a žáky

Rodiče a žáci mohou z pohodlí svého domova nahlížet do elektronických žákovských knížek.

Na webu mohou rodiče zobrazit:

 • čas výuky z rozvrhu hodin
 • informace o zaplacení školného
 • žákovskou knížku
 • docházku a známky
 • účast žáka na vystoupení
 • zprávy zaslané ze školy

V případě sourozenců jsou rodičům zobrazena data za všechny děti.

Náhledy nástěnek z webového prohlížeče – přístup pro rodiče a žáky

Elektronické třídní knihy a údaje žáků

Na webu mohou učitelé a vedení školy zobrazit:

 • Seznam žáků s možností upravit údaje
 • Skupiny žáků
 • Třídní knihy
 • Koncerty a vystoupení
 • Neuhrazené platby žáků
 • Úprava rozvrhu třídní knihy
 • Zprávy ze ZUŠ
 • Nadcházející koncerty a vystoupení

Do webové aplikace se hlásí učitelé i vedení školy. Zobrazí se vám údaje žáků do kterých lze nahlížet případně je upravit. Můžete zde zapisovat záznamy do třídních knih, upravovat je či vkládat nové třídní knihy. V detailu žáka se tak dozvíte potřebné informace o žákovi, které vám jsou k dispozici stále, stačí jen připojení k internetu.

Náhledy třídních knih a údajů žáka z webové aplikace – přístup pro školu

Koncerty

Záložka se seznamem koncertu. Po zobrazení koncertu jsou v seznamu všechna čísla. S možností upravit či smazat, jsou pouze čísla přihlášeného učitele. Pokud se hlásíte jako vedení školy je možné upravovat a mazat všechna čísla. Pokud budete chtít změnit pořadí čísel, stačí kliknout na „Změna pořadí čísel“ a myší uchopit a přesunout číslo.

Skupiny žáků

Možnost vytvořit jednotlivé skupiny je i ve webové Klasifikaci. Jednoduše zobrazíte seznam skupin a přidáte novou stejně jako jste zvyklí z programu Klasifikace.

Tato služba je v balíčku přidána, pokud máte edici HOMEBANKING + NET. V jiné edici programu není tato služba možná.

Přihlášky

Slouží pro rodiče, kteří chtějí přihlásit své dítě do ZUŠ z pohodlí domova pomocí stránek ZUŠ, webového prohlížeče a Internetu. Přihlášky vám sami vytvoříme a zašleme odkaz, který po té umístíte na svůj web. Přihlášky vám upravíme podle vašich představ, například změníme barvu dle vašich stránek, vložíme vaše logo či poznámku pod čarou. Po odeslání lze přihlášky jedním kliknutím načíst do programu Klasifikace. Přihlášky můžete vytisknout a také přímo načíst údaje žáka do Klasifikace. Ušetříte tak čas a překlepy při vyplňování údajů žáka a jeho rodičů.

Na přihlášky je možné libovolně přidat(kromě ostatních povinných a běžných údajů):

 • Druhého zákonného zástupce
 • Libovolný text
 • Povinnost vyplnění polí
 • Zdravotní stav

Náhledy přihlášek z webového prohlížeče

Rozvrhy

Rozvrhy slouží k informování o rozvrhu pro rodiče i žáky. Opět vám vytvoříme odkaz, který umístíte na vaše webové stránky. Po té je možné vybrat učitele nebo učebnu a zjistit čas výuky. Rozvrh na stránkách aktualizujete jedním kliknutím v programu Klasifikace.

Náhledy rozvrhů z webového prohlížeče