info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Tato stránka obsahuje stažení programu Klasifikace HB + NET.

Stránka je určena pro školy, které používají Klasifikaci HB + NET.

Na PC s připojením k Internetu je potřeba spustit soubor klasf58hb-net.exe a následovat jednoduchého průvodce (zvládne každý).
Soubor je možno nejdříve uložit na pevný disk a potom spustit. Při stažení nebo spuštění přímo z Internetu mohou prohlížeče zobrazovat různá varovná oznámení, kterých se nemusíte obávat. Soubor je vždy prověřený a digitálně podepsaný.

Pokud Vám soubor nejde spustit (občas podle typu prohlížeče), bude potřeba jej snadno odblokovat. Přetáhněte jej na plochu, stiskněte na něm pravé tlačítko myši a zvolte Vlastnosti. V záložce Obecné najdete tlačítko Odblokovat.

V případě, že Vám při instalaci programu hlásí antivir, že program obsahuje AdWare, tak čtěte více zde.

V průvodci je možno všechny nastavené volby ponechat a pouze kliknout na tlačítka Spustit, Další, Další, Další, Další, Další, Instalovat a Dokončit.

Nyní můžete ikonou na ploše Klasifikaci spustit.

Po prvním spuštění je potřeba vyplnit IP adresu nebo název DNS do prvního řádku Adresa 1 – (IP/DNS/ID) .
(tento údaj Vám sdělí Váš technik nebo vedení školy). Do kolonky Pracovní název školy zapište libovolný název, který slouží pouze pro Vás.

Vaše přihlašovací údaje chraňte před zneužitím cizími osobami!

Přihlášení probíhá buď za vedení školy, kdy Vám heslo bylo zasláno nebo jako učitel. Učitelům musí hesla nastavit vedení školy v menu Soubor / Správa databáze / Hesla učitelů, učitelé si pak mohou heslo změnit.

Zaslaná hesla si ihned změňte pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich dat!

Pro správce sítě k začlenění do Windows slouží tento soubor klasf58hb-net.msi