info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

5.8.9.4 – 14.06.2024

 • Přidán přehled odpracovaných hodin po kalendářních týdnech.
 • Možnost ukládání překrývajících se hodin je pro vedení nyní umožněna kromě rozvrhů hodin i z třídních knih.
 • Došlé zprávy po kliknutí na automaticky vytvořené hyperlinky otevírá stránky v prohlížeči Microsoft Edge.
 • Zprávám spolkům při ZUŠ upraveny názvy v záhlaví a je možno nastavit předsedu a IČ spolku
 • V přihláškách upraveny klávesové zkratky VTRL + C a V aby při editaci textu nebyla kopírována celá přihláška.
 • Předepsané platby školného je možno filtrovat za jednotlivé pobočky.

 

5.8.9.1 – 31.05.2024

 • Připraveny volna svátky a prázdniny pro školní rok 2024/2025.
 • Souhlasy rozšířeny o možnost přidání například o souhlas se školním řádem a další.
 • Přidán Přehled odpracovaných hodin po dnech s možností doplnění mimořádných činností (ikona i v evidenci pracovní doby).

 

5.8.8.5 – 19.01.2024

 • Přidáno tlačítko na Web Zóna umění s jehož tvůrci jsme pro vás navázali spolupráci.

 

5.8.8.5 – 19.01.2024

 • Exporty rozvrhů hodin všech učitelů do PDF na jedno kliknutí.
 • Možnost snadného hledání jmen žáků a komise v seznamu protokolů.
 • Možnost snadného hledání názvů děl, autorů a inventárních čísel v knihovně.
 • Oprava zobrazování sloupců seznamů učitelů a žáků na emulátorech Wine / CrossOwer.
 • Do tisku účetních dokladů školného doplněno datum narození žáka.
 • Při tisku slovního hodnocení opraveno, že se na některých tiskárnách nesprávně zobrazovaly tvrdé mezery pro zalamování textu.
 • Vylepšeno kopírování přihlášek do ZUŠ.

 

5.8.8.3 – 02.01.2024

 • Přidána možnost hromadného exportu evidence pracovní doby všech učitelů do PDF.
 • Úprava odesílání přihlášek do soutěží ZUŠ za LDO.

 

5.8.8.0 – 30.11.2023

 • Přidána možnost odesílat přihlášky do soutěží ZUŠ 2023/2024.

 

5.8.7.2 – 08.11.2023

 • Přidána možnost snadného filtrování uhrazených plateb za školné, výpůjčné s SRPŠ (Aktualizace jen pro vedení škol).

 

5.8.7.1 – 30.10.2023

 • Přidána možnost volby zobrazení věku žáků v hlavním okně k aktuálnímu dni nebo 1.1.
 • Délka látky v třídních knihách je nyní bez omezení na počet znaků.
 • Vylepšena možnost evidence souhlasů GDPR.

 

5.8.6.1 – 15.09.2023

 • Akce a koncerty školy může nyní upravovat vedení, uživatel který akci vložil nebo nastavený garant.

 

5.8.6.0 – 13.09.2023

 • Přidána možnost propojení koncertů a akcí školy s Gooogle kalendářem – link v nastavení programu (Webové Služby Plus).
 • Vylepšen export pomocí stínového tlačítka – sloupce se exportují v momentálně přehozeném pořadí a zúžené vynechávají.
 • V seznamu koncertů přidány sloupce s novými položkami.

 

5.8.5.0 – 28.08.2023

 • Pro evidenci koncertů a vystoupení, na přání vícero škol, přidáno několik nových polí. (garant, služba a další).

 

5.8.4.1 – 21.06.2023

 • Opraven tisk studijního zaměření na Rozhodnutí o přijetí u uživatelů ne-interaktivních (starších) přihlášek.

 

5.8.4.0 – 19.06.2023

 • Okno přihlášek umožňuje kopírovat přihlášky pomocí Ctrl + C a Ctrl + V.
 • Přidána možnost nastavení předmětu pro rezervační systém „Možná změna učitele“.
 • Přidáno tlačítko pro přímé zobrazení dotazníku.
 • Sloučení žáků slučuje jejich poznámky za sebe.
 • Vylepšen převod třídních knih o možnost výběru zda založit jen prázdné skupiny (rezervační systém) a možnost nepřevádění rozvrhu.
 • Látku do třídních knih lze nově zadat i o prázdninách.

 

5.8.3.0 – 11.05.2023

 • Při tisku slovního hodnocení vysvědčení jsou mezery za předložkami automaticky přepnuty na tvrdé mezery a nezůstávají na koncích řádků.
 • Změna ukončování studia žáka – webový přístup se rodičům neruší, pokud je studium ukončováno s předstihem.
 • Kontrola správného formátu zadaného data a hodiny ukončení dotazníku o pokračování studia.
 • Přidány volna svátky a prázdniny pro příští školní rok.

 

5.8.2.0 – 23.02.2023

 • Do dotazníků o pokračování ve studiu dodán čas uzávěrky a možnost zapsání poznámky rodičem.

 

5.8.1.7 – 06.02.2023

 • Další změna pro EOS – tentokrát reagování na změny věkových kategorií ze znění 7 až 8,99 roků na 8,01 až 10 roků (setiny z horní hranice na spodní).
 • Pro nadcházející dotazníky o pokračování o studiu byly také tyto změny zákonných zástupců a žáků přidány do sledování historie změn.

 

5.8.1.5 – 18.01.2023

 • Úpravy pro odesílání přihlášek do soutěží EOS (rušení kontroly na 75% vlastních žáků – od roku 2022/23 jen u akordeonů a ještě jen od 6 členů výše?).

 

5.8.1.4 – 11.01.2023

 • Úpravy pro odesílání přihlášek do soutěží EOS (id školy raději všem, když není z propozic není jasné, kde musí být a kde ne).

 

5.8.1.2 – 01.12.2022

 • Úpravy pro odesílání přihlášek do soutěží EOS (u typu akordů vyhodili první 2 možnosti z číselníků, dáváme číslo 3 jako výchozí).

 

5.8.1.1 – 28.11.2022

 • Možnost zobrazení ostatních třídnic studia žáka.
 • Po ukončení studia žáka dříve není již potřeba v TK proškrtávat docházku do konce pololetí.
 • Přihlášky do soutěží ZUŠ 2022/2023.

 

5.8.0.0 – 18.10.2022

 • Při ukončení studia žáka Klasifikace automaticky ruší WebID končícího žáka.
 • Klasifikace nyní nepovolí tisknout rozvrh hodin se změnou, která není uložena.
 • Upraveno oslovení mailů školného a upomínek, pokud jsou odesílány přímo na žáka.

 

5.7.9.0 – 30.09.2022

 • Historie změn umožňuje návrat smazané položky jedním kliknutím.
 • Historie změn hodin rozvrhu zobrazíte za jednoho učitele i za celou školu.
 • Historie změn jedné hodiny zobrazíte zobrazíte přes pomocné menu na hodině grafického rozvrhu.

 

5.7.8.0 – 14.09.2022

 • Možnost zobrazení historie provedených změn u vybraných kategorií dat (Os. údaje žáků, učitelů, platby, úhrady…).
 • V nastavení programu můžete zapnout, aby rodiče v El. ŽK aktualizovali osobní údaje sebe a svých dětí.

 

5.7.7.6 – 24.08.2022

 • Automatické generování výstupů ze studijních zaměření do skupinových a kolektivních TK vloží výstupy jednotlivých ročníků za sebe.
 • Z důvodu opravných zkoušek povoleno nastavit datum vydání vysvědčení i zkoušky až do 30.9. následujícího školního roku.

 

5.7.7.4 – 17.06.2022

 • Pro tisk vysvědčení do formulářů s rámečky upraven tisk celkového hodnocení závěrečných vysvědčení.

 

5.7.7.3 – 13.06.2022 – jen pro vedení škol

 • Pro snadnější nastavení rezervačního systému přidána možnost navolit předměty vyučované učitelem (na kartě osobních údajů učitele).

 

5.7.6.6 – 01.06.2022 – jen pro vedení škol

 • Oprava chybové hlášky při odesílání dotazníku jen za jednoho učitele.

 

5.7.6.5 – 31.05.2022

 • Přidány volna svátky a prázdniny pro nový školní rok 2022/2023.
 • Přidána slučovací pole pro školní rok, školní rok + 1 a datum tisku pro vlastní vzory přihlášek a rozhodnutí o ne/přijetí.
 • Na bianco slovních a komb. vysvědčeních byl zvýšen prostor pro slovní hodnocení a přidáno automatické zmenšení písma při delším textu.

 

5.7.6.3 – 28.04.2022 – jen pro vedení škol

 • Oprava ukládání osobních údajů žáka – datové schránky.

 

5.7.6.2 – 21.04.2022

 • U dotazníku o pokračování ve studiu dodány počty do spodní části dialogu a učitel s ročníky žáků.
 • Přidání tlačítka pro výpočet půl dne absence v evidenci pracovní doby.
 • Do seznamů skupin žáků také přidány filtrační trychtýřky.

 

5.7.6.1 – 06.04.2022

 • Možnost odesílání dotazníků o pokračování ve studiu žáků pro příští školní rok.

 

5.7.5.0 – 25.02.2022

 • V osobních údajích žáka a interaktivních přihláškách přidána možnost pro žáky a zákonné zástupce evidovat datové schránky.
 • Vylepšena práce se skupinami žáků – počty a jména žáků v přehledu skupin zobrazeny za dané pololetí a barevně odlišeni neprůchozí žáci.
 • Provedena příprava pro odesílání notifikací pro mobilní telefony – změna bude funkční po chystaném vydání aktualizací mobilních aplikací.

 

5.7.4.0 – 21.12.2021

 • Přidána podpora odesílání přihlášek do soutěží ZUŠ 2021/2022. Do 31.12.2021 testovací provoz.

 

5.7.3.1 – 18.11.2021

 • Přidána možnost exportu žáků pro trasování hygieny KHS. (Export do souboru vybere jen žáky skupiny TK vybraného dne, s docházkou „/“)

 

5.7.2.8 – 12.11.2021

 • V evidenci pracovní doby přidána možnost vyplnění poznámky i do budoucna.

 

5.7.2.5 – 05.11.2021

 • Aktivována dvojí možnost způsobu výpočtu NPČ. Pro více informací čtěte ZDE.
 • Vylepšen filtr zobrazení jen úplně ukončených žáků po posunu do minulosti.
 • Při vkládání nové TK zobrazeno varování v případě použití výstupu ŠVP bez individuálního doplnění ročního studijního plánu.

 

5.7.2.1 – 29.09.2021

 • V grafickém prostředí pro sestavování rozvrhů hodin přímo zobrazujeme jména žáků.
 • V hlavním okně ve filtru „Jen vedlejší žáci“ nově zobrazujeme i ty, které má učitel zároveň nastaveny na první předmět vysvědčení.
 • Při úpravě osobních dat učitelů je možnost přecházet mezi učiteli bez zavírání okna.
 • Při změně hesla uživatele / učitele Klasifikace nabídne změnu i pro Webovou Klasifikaci.
 • Automatické načítání výpisů za SRPŠ i z jiné banky.

 

5.7.0.1 – 07.09.2021

 • V Exportu žáků pro MS Teams je možno zatrhnout jen export nových žáků daného roku.
 • V hlavním okně přidány filtry pro zobrazení úplně nových a úplně končících žáků a také pro žáky s více studii.
 • Před zjišťování počtů žáků pro statistiky byla přidána kontrola nesprávných rodných čísel pro správné počty chlapci / dívky.

 

5.7.0.0 – 26.08.2021

 • Možnost evidování plateb za sdružení při školách.
 • Ve správě Web ID přidána možnost vstupu do El. ŽK za Vámi vybraného rodiče, žáka či učitele.

 

5.6.7.6 – 29.06.2021

 • Vylepšeno odesílání čísel koncertů do TK i do katalogů.
  (U volby čísla byl pouze oficiální název předmětu a nebylo patrné, zda se nejedná o například rozšířenou výuku. Nyní zobrazujeme oba názvy pro snadnou orientaci. Pokud Vám při odeslání čísla Klasifikace zobrazí informaci o nenalezení stejného předmětu, nastavte u čísla koncertu stejný předmět, jako má třídní kniha)

 

5.6.7.4 – 22.06.2021

 • Přidány svátky a prázdniny pro příští školní rok.
 • Vylepšena možnost zadávání různých kombinací titulů učitelů.
 • Vylepšeno zadávání rodných čísel u cizích státních příslušníků.
 • Vylepšena detekce vystoupení žáků za konkrétní předmět v třídních knihách.
 • Vylepšena nemožnost použití klávesových zkratek při psaní zpráv pro speciální znaky jako @ & a další.

 

5.6.7.1 – 10.06.2021

 • V kontrolách přidána možnost zobrazit seznamy žáků, kterým byla uznána recepce a reflexe nebo kolektivní interpretace.

 

5.6.6.1 – 08.06.2021

 • Kolektivní třídní knihy na straně 3 automaticky tisknou známky žáků za celá pololetí.
 • Možnost zatržení splněné kolektivní interpretace u předmětů žáka (kontroly plnění ŠVP).
 • Možnost odeslání pochvaly z vysvědčení do katalogu jedním kliknutím.
 • Z okna pro zadávání známek na vysvědčení přidána možnost zobrazit katalog žáka.
 • Tištěné poukázky na A4 nyní také obsahují QR kód pro snadnou platbu rodiči žáků.
 • Karta zákonných zástupců žáků nyní zobrazuje QR kód pro snadné vložení vizitky do mobilního telefonu.
 • Tisk přihlášek vylepšen o přímou volbu rozsahu tisku jmen od žáka po žáka.
 • Na hlavní panel nástrojů přidána ikona pro nastavitelnou internetovou adresu školy.
 • Umožněno vkládání cizích rodných čísel žáků.

 

5.6.5.0 – 20.05.2021

 • Z okna koncertů a akcí školy přidána možnost odeslat vystoupení do katalogů i zpětně a hromadně pro kolektivní třídnice.
 • Zadní strana katalogů s vystoupeními a poznámkou je upravitelná i z ukázky katalogu před tiskem i ze studií.
 • Přidána možnost zrušit čas zkoušky žáka z okna přihlášek.
 • Přidána možnost generování rozvrhu pro weby školy přes https.

 

5.6.4.0 – 26.04.2021

 • Přílohy zpráv se zobrazují i učitelům a je možné je zpětně stahovat i na jiném počítači, než ze kterého byly odeslány.
 • Přílohy je možné přidávat i do rychlých zpráv psaných jednomu učiteli z hlavního okna Klasifikace.
 • V dialogu psaní zpráv vylepšen pohyb mezi prvky. Klávesou TAB přecházíme na další prvky Ctrl + TAB vkládá tabelátor.
 • Přidána možnost změny oboru a studijního zaměření v okně interaktivních přihlášek.
 • Přihlášky je možno hromadně exportovat do PDF. Každá přihláška do jednoho souboru.
 • Do PDF je možné hromadně exportovat také účetní doklady pro pojišťovny (včetně razítka a podpisu)
 • Do PDF můžeme také exportovat evidenci pracovní doby.
 • Kontrola pravopisu vylepšena tak, aby nebyla podtrhávána slova s číslovkami (Akordy A7 a další – po přidání do slovníku)
 • Vylepšeno hromadné nastavení pořadových čísel žáků – možnost řady jen za ročník, stupeň a skrytí ukončených žáků.
 • Přidána možnost filtrování pomocí trychtýřků do dialogu Volna svátky prázdniny.
 • Filtrační dialog vylepšen o možnost výběru přes Shift Ctrl a zaškrtnutí rozsahu mezerníkem.

 

5.6.3.0 – 24.03.2021

 • Možnost přidávat slova pro kontrolu pravopisu do vlastního – centrálního slovníku školy.
 • Do kontroly pravopisu přidána kontrola a návrhy oprav Anglických slov.
 • Upraven náhled dokumentů ve formátu html pro 4K monitory.
 • Přidáno varování před zavřením rozepsané zprávy bez odeslání.
 • Přidána možnost filtrování (trychtýřky v záhlaví seznamu) nástrojů pro výpůjčky.

 

5.6.3.0 – 24.03.2021

 • Možnost přidávat slova pro kontrolu pravopisu do vlastního – centrálního slovníku školy.
 • Do kontroly pravopisu přidána kontrola a návrhy oprav Anglických slov.
 • Upraven náhled dokumentů ve formátu html pro 4K monitory.
 • Přidáno varování před zavřením rozepsané zprávy bez odeslání.
 • Přidána možnost filtrování (trychtýřky v záhlaví seznamu) nástrojů pro výpůjčky.

 

5.6.2.1 – 22.02.2021

 • V seznamech předpisů přidána volitelnost zobrazení sloupce Splatnost / Poslední platba.
 • Ve výkazech žáků a vyučovacích hodin je pro vedení možnost přecházet mezi učiteli bez zavírání výkazu.
 • Odkaz eSborovna / Class room v Menu Soubor je možno na přání změnit.

 

5.6.2.0 – 15.02.2021

 • Všechny zprávy z Klasifikace se píší i zobrazí včetně formátů (tučné, kurzíva….), včetně rychlé zprávy na učiteli (pravé tlačítko myši).
 • Tisk rozvržení pracovní doby upraven pro správné ukládání PDF i pomocí „Microsoft Print to PDF“.
 • U nástrojů pro výpůjčky je pro lepší orientaci zobrazován za jmény žáků i jejich věk.
 • Odsazování odstavců v zápisech látky zadaných ve webové třídnici srovnán se zobrazením v Klasifikaci.

 

5.6.1.3 – 01.02.2021

 • Při startu Klasifikace přidána možnost přepínání mezi více navolenými školami.
 • Možnost přidání libovolného odkazu do menu Soubor – například pro Intranet školy – eSborovnu a podobně.
 • V seznamu předpisů školného i výpůjčného zobrazováno pro lepší přehled datum poslední platby.

 

5.6.1.2 – 15.12.2020

 • Přidána funkce pro kontrolu učeben, do kterých se zapsalo více učitelů.
 • Možnost zapůjčení nástroje jen učiteli s vynecháním předpisu výpůjčného.
 • Přidána slučovací pole s údaji učitelů pro vlastní vzory výpůjčních listů.

 

5.6.1.0 – 02.12.2020

 • Knihovna programu Majetek je nyní přístupná z Klasifikace – menu Úpravy / Knihovna (ZUŠ používající Majetek JPH Software).

 

5.6.0.7 – 24.11.2020

 • Přidána kontrola e-mailu na existující doménu a kontrola je prováděna s každým odesláním e-mailu.
 • Možnost nastavení povolení přístupu do Klasifikace jen z vyjmenovaných adres.

 

5.6.0.4 – 10.11.2020

 • Pro distanční výuku přidána možnost předepsání záznamů TK na týden dopředu jedním kliknutím.
 • Vylepšena kontrola při ukončení studia žáka, pokud má zapůjčený nástroj, či nezaplacené školné/výpůjčné.
 • Soubory příloh do zpráv můžete nyní přetáhnout i z jiných programů myší najednou.
 • Počet souborů pro přílohy je nyní neomezený, limit na jeden soubor byl zvýšen na 20 MB a pro celou zprávu na 50 MB.
 • Vylepšeny dialogy zobrazených zpráv, aby byl text nevidomým přečten rovnou po zobrazení.

 

5.6.0.2 – 26.10.2020

 • Pro celou Klasifikaci si nyní můžete navolit jiné – čitelnější písmo i větší velikost.
 • Zprávy z Klasifikace je možné odesílat přímo z třídních knih – automaticky jsou vybráni žáci / rodiče žáků skupiny.
 • Přílohy zpráv je možné zasílat i do elektronických žákovských knížek (webová Klasifikace pro žáky / rodiče a jejich distanční výuku).
 • Vylepšen export pro Office 365 Teams – přidán sloupec alternativní email.
 • Po automatickém přesunu třídnice se změnou učitele vypnuto předchozí sdílení, které v některých případech způsobovalo problém.
 • Odstraněn problém při odesílání znaku % v poznámce k emailům školného.
 • Odstraněn problém po zvětšení písma na některých počítačích.

 

5.6.0.1 – 29.09.2020

 • Hlavní okno obsahuje 2 způsoby zobrazování žáků – za každé studium nebo žák jen jednou (tlačítka 1 a 2 nad seznamem žáků).
 • Přidána kontrola žáků kolektivních předmětů nezařazených do skupin.
 • Možnost exportu statistik do souboru CSV pro import do statistického portálu uiv.cz.
 • Možnost zobrazení počtů přístupů a datum posledního přihlášení do el. ŽK za každého uživatele.
 • Pro každé okno se seznamem položek přidána možnost filtrování údajů jako v Excelu.
 • Stínové tlačítko pro export dat a náhled tisku byl přidán také do seznamů typu strom – například rodiny žáků.
 • Vylepšena kontrola překlepů u všech zapisovaných údajů.
 • Kalendář akcí, hlavní menu a nápovědné bubliny zvětšuje písmo jako všechny ostatní části Klasifikace.
 • Vylepšena kompatibilita kreslení oken na Wine pro Linux i Mac OS.

 

5.5.8.9 – 24.08.2020

 • Ve skupinách žáků je přidáno snadné vyhledávání.
 • Při změně učitele žáka, který je ve skupině, Klasifikace nabídne přesun do jiné skupiny. Přesun proběhne včetně záznamů třídní knihy.

 

5.5.8.8 – 30.07.2020

 • Zkoušky z protokolů přihlášek po zařazení učiteli nabídnou kopii zkoušky a u přihlášek zůstanou.
 • Do skupin žáků se žáci vybírají za konkrétní předmět pro lepší hlídání vazeb a rezervační systém.
 • Rezervační systém nyní neumožní rezervovat si více hodin stejného žáka na stejný předmět.
 • Rezervační systém nyní umožňuje výběr kolektivních hodin (například nauky) od více učitelů.

 

5.5.8.7 – 14.07.2020

 • Doplněny volna svátky a prázdniny pro školní rok 2020/2021.
 • Převod žáků do nového školního roku na konci nově zobrazuje seznam těch, které nebylo kam převést.
 • Převod žáků nově nezobrazuje již převedené žáky a díky tomu je možno zobrazit jen zbývající (zapomenuté) žáky.

 

5.5.8.6 – 29.06.2020

 • Vylepšen převod žáků do nového roku a přidána možnost převádět žáky i po učitelích a za jednotlivá studia.
 • Do přihlášek přidána možnost vložit slučovací pole pro termín zkoušky.
 • Z okna přihlášek je možno odeslat linky úpravu a stav na přihlášky i z testovacího emailu.

 

5.5.8.3 – 17.06.2020

 • V přihláškách přibyla možnost odeslat linky na zobrazení stavu přihlášky, editaci přihlášky a ID přihlášky.
 • Přidána možnost hromadného mazání starých přihlášek.
 • U vysvědčení s kombinovaným hodnocení automaticky zmenšíme písmo, pokud se text do vyznačeného prostoru nevejde.

 

5.5.8.2 – 11.06.2020 (jen HB – NET)

 • U data narození žáků v hlavním okně automaticky zobrazujeme jejich věk při začátku školního roku.
 • U přihlášek je možné přidat vlastní stav s významem Nerozhodnuto.
 • Rozhodnutí o ne/přijetí žáků je možno z okna přihlášek zasílat nově i hromadně e-mailem (se zobrazením v historii).
 • Z okna přihlášek je nově možno odesílat e-maily rodičům včetně zobrazení emailů v historii zpětně.

 

5.5.7.2 – 27.05.2020 (jen HB – NET)

 • U přihlášek je možné přidat si vlastní stavy ne / přijetí včetně vlastních barev.
 • U nastavení protokolů z přihlášek přidán filtr na přihlášky jen za volitelné období.
 • U protokolů povolena pro distanční výuku jen jedna osoba kontrolní komise.
 • U distanční výuky byla vypnuta kontrola známek za časové období.

 

5.5.6.0 – 12.05.2020 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost hledání látky v třídních knihách.
 • V okně přihlášek v Klasifikaci vylepšena možnost filtrování podle oborů.
 • Do vlastního vzoru přihlášek přidána možnost slučovacího pole pro pobočku (interaktivní přihlášky).
 • Při odesílání mailů s přílohami vylepšena kontrola při nastavení vlastního odesílacího serveru.
 • Provedena úprava protokolů o zkouškách pro interaktivní přihlášky.

 

5.5.5.1 – 27.03.2020 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost distanční výuky – písmeno D nabízí předchozí látku a počítá se do docházky.
 • Přidána možnost nastavit vlastní předměty pro e-mailové zprávy odesílané z Klasifikace.

 

5.5.5.0 – 20.03.2020 (jen HB – NET)

 • E-maily z Klasifikace je možno odesílat včetně příloh.

 

5.5.4.1 – 06.02.2020 (jen HB – NET)

 • Zjištěno a odstraněno nesprávné zobrazování některých sdílených třídních knih.
 • U přihlášek LDO – Přednes lépe hlídán počet děl v souvislosti s věkovými kategoriemi žáků.

 

5.5.4.0 – 04.02.2020 (jen HB – NET)

 • Přihlášky do soutěží EOS LDO s úpravami z posledního jednání Umělecké rady +
  vybrání starší práce u slovesného projevu samo posune věkovou kategorii
  u HO opravujeme výpočet průměrného roku u klavírního dua podle staršího soutěžícího
  pro přihlášky v Klasifikaci prodlužujeme pole pro název základní školy žáků

 

5.5.3.2 – 14.01.2020 (jen HB – NET)

 • Přihlášky do soutěží EOS i s literárně-dramatickým a výtvarným oborem.
 • Klávesové zkratky v látce TK (Home a End) přesouvají na první/poslední záznam jen s klávesou Alt.

 

5.5.3.0 – 07.01.2020 (jen HB – NET)

 • Přihlášky do soutěží EOS opět se všemi údaji jako před dvěma lety (zatím hudební obor).
 • V nastavení přibyla možnost při kontrole ŠVP nevyžadovat individuální i kolektivní interpretaci mimo první stupeň.
 • Možnost přejíždění mezi třídnicemi a látkou učitele bez otevírání a zavírání okna.
 • Možnost přejíždění mezi evidencemi pracovní doby učitelů bez otevírání a zavírání okna.
 • Doplněna funkce hromadného odeslání známek z třídních knih na vysvědčení.

 

5.5.2.3 – 12.11.2019 (jen HB – NET)

 • Okna předmětů žáka a ŠVP mohou být pro snadné změny otevřena vedle sebe současně.
 • U intervalu 0-x hodin v ŠVP kontrola vysvědčení nezobrazuje chybějící předmět ani předmět navíc.
 • V seznamu koncertů a akcí hlavního okna vidíte akce se svými žáky zvýrazněné červeným vykřičníkem.
 • V dialogu se seznamem akcí zvýrazňujeme akce se žáky vybraného učitele a tyto akce je možné také samostatně filtrovat.
 • Na přání několika škol byla přidána možnost učitelům zakázat odesílání hromadných zpráv a emailů 🙁

 

5.5.2.1 – 17.10.2019 (jen HB – NET)

 • Okna rozvrhů, třídních knih i látky jdou pro snadnou práci ve více oknech znovunačíst z databáze klávesou F5.
 • Nejen pro uživatele se slabým zrakem jde bílé pozadí seznamů a většiny polí přepnout na příjemnou béžovou barvu (v nastavení programu).
 • Roční studijní plán všech TK je možno samostatně tisknout na více stránek.
 • Oprava nemožnosti vkládání hodin z třídních knih při neuzamčeném rozvrhu hodin.
 • U zpráv přidáno varování pokud zadáte datum do minulosti nebo budoucnosti.

 

5.5.2.0 – 01.10.2019 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost rychlé odpovědi na došlé zprávy přímo v okně náhledu zprávy.
 • Přidána možnost uzamčení rozvrhu pro učitele ze strany vedení ZUŠ (V Nastavení programu).
 • U hodin je zobrazován čas poslední úpravy hodiny a rozvrhy zobrazují čas poslední úpravy rozvrhu.
 • Dialog zadávání známek na vysvědčení zobrazuje případnou volbu „Recepce a reflexe splněna“.
 • Při sestavě vlastních ŠVP je možno zapnout II. stupeň jako SPD – není vyžadována ind. interpretace.
 • Posun do minulosti nastavuje poslední den předchozího školního roku.
 • Vylepšena správa Web ID – automatické vkládání ruší neplatná Web ID z minulosti.

 

5.5.1.4 – 16.09.2019 (jen HB – NET)

 • Upraveny formuláře a počty žáků pro statistiky školního roku 2019/2020.
 • Žáky se špatnou skladbou předmětů Klasifikace nyní označuje přímo u studií žáka.
 • Kontrola skladby předmětů je nyní možná i u všech studií žáka to za všechny roky zpět.
 • Kontrola skladby předmětů podle ŠVP pozná, že žák už má nauku splněnou v minulosti a neoznačuje červeně.
 • Kontrola skladby předmětů podle ŠVP pozná, že má žák například orchestr v předstihu a neoznačuje červeně.
  (pro kontrolu stávajících žáků použijte menu Možnosti / Kontrola / Kontrola studijního zaměření)
 • Přidána možnost zobrazovat přihlášky jen od určitého přesně určeného dne.
 • Při tisku rozvržení pracovní doby přidána varovná hláška, pokud učitel nemá nastaven výkaz hodin.

 

5.5.1.3 – 05.09.2019 (jen HB – NET)

 • Kontrola ŠVP žáků zohlední i žáky, kteří absolvovali předmět v minulosti nebo studují předmět napřed.
  (Pomocí Menu Možnosti / Kontrola / Kontrola stud. zaměření zkontrolujte všechny žáky se zobrazením jejich počtů)
 • Dopracovány hromadné změny školného u předmětů.
 • Výstup pomocí stínového tlačítka seznamů pro rychlejší nastavení sestavy neexportuje zúžené sloupce.

 

5.5.1.2 – 27.08.2019 (jen HB – NET)

 • V seznamu koncertů je možno filtrovat podle nastavených barev.
 • V seznamu žáků hlavního okna je možné přidat sloupec se stupněm podpůrných opatření žáků.

 

5.5.1.1 – 22.08.2019 (jen HB – NET)

 • Doplněna volba podpůrných opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním pro chystané statistiky.
 • Při odesílání zpráv z Klasifikace zohledněno datum ukončení studia žáků během roku.
 • Upraveno zobrazování předmětů nezařazených do studijního zaměření.

 

5.5.1.0 – 19.08.2019 (jen HB – NET)

 • Možnost nastavení vlastních studijních zaměření školy a následná automatická kontrola skladby předmětů žáků.
 • V evidenci pracovní doby přidána možnost ručního vyplnění docházky za červenec a srpen.
 • Při založení třídních knih podle minulého roku vypnuta kontrola překrývajících se hodin.
 • Přidány volna svátky a prázdniny pro nový školní rok.
 • U Interaktivních přihlášek přibyla možnost nastavení písem a barev přímo z Klasifikace.
 • U nově vložených koncertů je nastaveno nezobrazování na webu školy. Tuto možnost může zapnout pouze vedení
 • (pro školy, které využívají přímého spojení koncertů Klasifikace s webem školy).

 

5.4.6.1 – 06.06.2019 (jen HB – NET)

 • Byl zjištěn a odstraněn problém s posunem sloupců při stahování přihlášek z Internetu u škol bez interaktivních přihlášek.

 

5.4.6.0 – 05.06.2019 (jen HB – NET)

 • Úprava nových vzorů vysvědčení přesně podle vyhlášky MŠMT (bez státního obbčanství).
 • V přihláškách přidána možnost nastavení online přihlášek na webu školy.
 • Umožněna Polská rodná čísla u žáků (11 číslic – zatím bez kontroly RČ).
 • Datum vydání vysvědčení je možno předsunout už na květen (pro závěrečné absolventské koncerty).
 • Na zadní straně vysvědčení je možnost tisku jmen učitelů a ředitele.
  (jelikož tam ta jména podle nás ale nepatří a není tam na ně místo, pro zapnutí nás kontaktujte. My Vám to /snad/ rozmluvíme).

 

5.4.5.0 – 22.02.2019 (jen HB – NET)

 • Úpravy pro přihlašování pomocí otisku prstu z mobilní aplikace Klasifikace.
 • Soutěžní systém se nyní z Klasifikace otevírá ve Vašem výchozím prohlížeči Internetu, aby bylo možné mít uložené heslo.
 • Při tisku rozvrhů (skupinové hodiny) vynecháni žáci, kteří byli v pololetí ze skupiny odebráni.

 

5.4.4.4 – 21.01.2019 (jen HB – NET)

 • U odesílání přihlášek bylo po konzultaci s ÚUR odebráno hlídání poměru vlastních a cizích žáků ve skupinách.
 • Zjednodušeno odesílání přihlášek do soutěží u skupiny žáků Literárně-dramatického oboru.
 • Do hlavního okna programu a tisku sestav přidána možnost volby zdravotní způsobilosti žáka.

 

5.4.4.0 – 09.01.2019 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost nezobrazovat všechny nebo jednotlivé třídnice / el. ŽK rodičům a žákům.
 • V kontrole třídních knih přidána možnost zobrazení ne/omluvených hodin učitele nebo celé školy.
 • Možnost zobrazení ne/omluvených hodin přidána také do kontroly známek vysvědčení.

 

5.4.3.0 – 13.12.2018 (jen HB – NET)

 • Přidáno komfortní hledání žáků a učitelů podle jmen i ostatních údajů.
 • U nalezených je možnost přímo otevírat osobní údaje, studia i rozvrhy.
  Více zde

 

5.4.2.0 – 05.12.2018 (jen HB – NET)

 • Odesílání přihlášek do soutěží – na přání ÚUR už pouze odesílání jmen a příjmení žáků a učitelů.
 • Na přání ÚUR přidána ikona pro EOS na hlavní lištu. Pro odesílání přihlášek do soutěží dále slouží menu Soubor…
 • Přidáno filtrování zpráv a omluvenek za školní rok.
 • Přidána možnost listovat mezi žáky v okně studií.
 • Pásky studií zobrazují ročníky a stupně za jednotlivé roky a naznačují přeskočení.
 • V rozvrzích přidána možnost tisknout i ročníky a stupně žáků.
 • V hromadném rozvrhu zobrazujeme počty hodin za školu celkem.
 • Vylepšena volba hodin u třídnice – zobrazujeme předmět / název skupiny a zatrháváme automaticky.
 • Povolena vyšší přímá vyučovací povinnost pro soukromé základní umělecké školy.
 • Provedeny úpravy, aby bylo možné vést evidenci pracovní doby i pro nepedagogické pracovníky školy.
 • U rozpisu čísel koncertu rovnou uvedeny skladby s jejich autory.

 

5.4.1.0 – 31.10.2018 (jen HB – NET)

 • Přidán rozvrh žáka a možnost přecházení mezi žáky i učiteli bez zavírání okna rozvrhu.
 • Přidána možnost exportovat i poznámky od čísel koncertů do programu.
 • Prodlouženo místo pro text poznámek a volných textů u čísel koncertů.
 • Možnost zobrazit skladby koncertů pro učitele i v případě, že byl koncert již uzamčen.
 • Ve výkazu pracovní doby lze vyplnit dny podle stejných dnů následujícího týdne.
 • Ve výkazu pracovní doby je možno si dopředu předepsat docházku, například při absenci.
 • U předpisů výpůjčného je možné přenést i poznámku nástroje do poznámky předpisu.

 

5.4.0.5 – 01.10.2018 (jen HB – NET)

 • Statistiky S 24-01 v oficiálním formuláři UIV.
 • Nahrazení rodných čísel u volby žáků v rozvrzích – rozlišení jmenovců dle id žáků.
 • Vylepšena funkčnost u zpráv a aktualizací na systémech Linux, Mac a dalších s Wine.
 • Opravena volba pořadí více výskytů stejného žáka na výkazu hodin.
 • Oprava chybové hlášky při kompletním vymazání žáka s omluvenkami.
 • Možnost volby koncovky výpisů z banky Raiffeisenbank gpc/abo.

 

5.4.0.3 – 11.09.2018 (jen HB – NET)

 • Možnost vyhledání sourozenců podle stejného emailu a snadné přidání žáka do rodiny z jednoho místa.
 • U všech seznamů v programu je možno filtrovat položky kliknutím pravou myší na záhlaví sloupce.
 • U známkování ve skupinových TK je možno napřed dát absenci a známky pak hromadně jen přítomným.
 • V hlavním okně programu je možnost u žáků přidat údaje zákonného zástupce 2, poznámky a ID žáka.
 • V sestavách žáků je možno tisknout údaje zákonného zástupce 2, poznámky a ID žáka.
 • V sestavách plateb je možnost tisknout ID žáka.
 • Vylepšeno zobrazení katalogů žáků bez ohledu na den ukončení / nástupu žáka a aktuální den.
 • Při přihlašování do Klasifikace pro více škol se nabízí stejný učitel / uživatel jako minule.
 • Html výstupy z Klasifikace je možno volitelně tisknout pomocí výchozího prohlížeče Internetu.
 • Úpravy výpisu z banky Raiffeisenbank.

 

5.4.0.0 – 20.08.2018 (jen HB – NET)

 • Možnost hromadné záměny učitele a předmětu žáků.
 • Přidána možnost založení všech třídních knih, skupin i hodin podle minulého roku na jedno kliknutí.
 • V kolektivních třídnicích je možno zapsat libovolné předměty v hlavičce pomocí volných textů.
 • V třídních knihách přidána možnost samostatného tisku učebních plánů.
 • Přidána možnost nastavení skrytého předmětu, která umožní založit třídní knihy i pro korepetice.
 • Usnadněna volba předmětů žáků pomocí předvoleb a provázaností, pokud je například nauka na více vysvědčeních.
 • Do seznamu přihlášek přidán filtr na výběr podle oboru.
 • Ve správě Web ID přidána pro vedení možnost filtrování podle učitelů.
 • Ve správě Web ID přidána možnost filtrování jen předchozích roků pro snadnější vymazání nepotřebných přístupů.
 • Přidána možnost volby počtu desetinných míst při výpočtu pracovní doby v rozvrzích.
 • Přidána možnost vyhledání žáků, kteří nemají zkoušku v protokolech o zkouškách.
 • U skupin žáků umožněno přesunout žáka do jiné skupiny s přenosem známek do jiné TK.
 • Možnost hromadného označení všech nástrojů jako volné – vrácené.

 

5.3.6.4 – 08.06.2018 (jen HB – NET)

 • Známky a hodiny všem individuálně vyučovaným žákům je možno odeslat z třídních knih jedním kliknutím.
 • Vynechání tisku vysvědčení žáků, kteří ukončili studium dříve (možno vypnout v nastavení).
 • Vylepšeno zadávání látky individuálních TK při přepnutí absence a zpět.
 • U hromadného předepisování školného je možné vyfiltrovat pouze nové žáky školního roku.
 • Při převodu zkoušky z protokolu do protokolu zobrazovány i počty žáků cílového protokolu.

 

5.3.6.2 – 30.05.2018 (jen HB – NET)

 • U výkazu žáků a vyučovacích hodin rozděleny u kolektivů rozpětí ročníků žáků do sloupců podle stupňů.
 • Při přidávání žáků do výkazu žáků a vyučovacích hodin zobrazeny za jmény i předměty žáků.
 • Při přidávání žáků do protokolů zobrazeny za jmény pro lepší orientaci i ročníky a stupně žáků.

 

5.3.6.1 – 25.05.2018 (jen HB – NET)

 • Nemožnost přihlášení se pomocí slabých hesel.
 • Automatické proškrtnutí volných řádků TK (v nastavení lze vypnout).
 • Povolena kopie/přesun čísel koncertů pro učitele s nepovolenou změnou pořadí čísel.
 • Výběr období ve výpůjčkách podle aktuálního dne.
 • Třídy a ročníky ZŠ u žáků se ukládají samostatně ke každému školnímu roku.
 • V seznamu přihlášek se zobrazuje vybraný řádek pro lepší orientaci při tisku od – do.

 

5.3.5.5 – 20.04.2018 (jen HB – NET)

 • Přidána možnost tisku rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků do ZUŠ s volitelnou šablonou dokumentu.
 • Přihlášky do ZUŠ jsou nyní také volitelné podle vlastního vzoru šablony dokumentu.
 • Vylepšeno stahování přihlášek do ZUŠ z Internetu (zrychleno stahování).
 • U stažených přihlášek v Klasifikaci je nyní možno nastavit přijaté / nepřijaté žáky.
 • U přihlášek v Klasifikaci je nyní možno filtrovat dle období a stavu přijatí / nepřijatí.
 • Možnost nastavení nekontrolovat poznámky v třídních knihách.
 • Výpočet úvazku zaokrouhlujeme na 4 desetinná místa a ještě uvádíme v procentním tvaru.
 • Možnost vytváření záloh databáze ponechána s ohledem na GDPR pouze pro ředitele školy.

 

5.3.5.0 – 03.04.2018 (jen HB – NET)

 • Smluvní ujednání je nyní pro vedení ZUŠ přímo v Klasifikaci – menu Nápověda / O programu…
 • Třídní knihy upozorňují na žáky, kteří nedostali alespoň jednu známku do měsíce a nevyplněné obálky TK
 • Po spuštění je testováno šifrované spojení a výsledek je uveden v horní titulkové liště jako SSL aktivováno
 • Po výpůjční listy byly přidány další slučovací pole datum, místo narození žáka a email na zákonného zástupce
 • Pro nadcházející školní rok je automaticky nastaven posun na 3.9.2018

 

5.3.4.6 – 19.02.2018 (jen HB – NET)

 • Přidána kontrola a oznamování slabých hesel do Klasifikace s ohledem na GDPR
 • Přehlednější správa skupin žáků pro vedení s přímým zobrazením počtů žáků
 • Přidána kontrola zadávání známek učiteli v průběhu roku za volitelně dlouhé období
 • V seznamu třídních knih za žáky uvedeny jejich ročníky a stupně pro lepší orientaci
 • V seznamu třídních knih je pro lepší správu pomocné menu na pravé tlačítko myši

 

5.3.4.0 – 11.01.2018 (jen HB – NET)

 • Kontrola pravopisu zapisovaných textů všech textových polí (zapnutí v menu Soubor / Správa databáze / Nastavení programu)
 • Omluvenky žáků přímo v třídnicích a v kolektivní výuce přímo u zápisu docházky
 • V třídních knihách zobrazujeme procentuální míru docházky žáka ve výuce
 • Slovní hodnocení žáků přidáno i do pololetních výpisů vysvědčení
 • Počet skladeb přihlášky do soutěží sladěn se soutěžním systémem
 • Možnost hodnotit žáky 10 samostatnými kriterii (zobrazuje se pouze pro Prahu 10 – ZUŠ pana Stárka)

 

5.3.3.0 – 18.12.2017 (jen HB – NET)

 • Z hlavního okna programu jde přímo učiteli posílat upozornění na nevyplněné TK a zprávy (pravé tlačítko myši / Menu nebo zkratka)
 • Dodána možnost zápisu poznámky ke každé známce kolektivní a skupinové TK
 • Dodána možnost zapsat poznámku ke každé došlé úhradě školného, či výpůjčného
 • Před samotným odesíláním poukázek pomocí emailu je možnost zapsat poznámku pro rodiče
 • V třídnicích se automaticky tisknou i skladby s autory z vystoupení žáků a tisk vystoupení v TK je možné vypnout
 • U koncertů a akcí školy umožněno učitelům kopírovat akci nebo číslo (pokud nemají zakázáno vedením ZUŠ)
 • Dodána možnost nastavení prodlevy, do kdy musí učitelé doplnit/potvrdit výkaz žáků a hodin
 • Pro NPČ v rozvrzích přidána možnost zapsat text a tisknout tyto hodiny automaticky v rozvrzích
 • Pro NPČ v rozvrzích přidána možnost vybrat i učebnu, ve které např. příprava nebo úřední hodiny probíhají
 • Rozšířen tisk rozvržení pracovní doby o tisk grafického rozvržení přímých i nepřímých hodin
 • Pro lepší přehled tlačítka s Web ID naznačují, zda bylo ID odesláno (popisky Odeslat, Upravit nebo Odeslané)
 • Vylepšeny výběry žáků podle skupin a předmětů pro hromadné odesílání emailů
 • U volby sourozenců pro lepší přehled uvedeno jméno žáka, kterému sourozence volíme a vylepšeno řazení žáků
 • Přihláškám do soutěží dodána možnost plánované volby korepetitorů a povolen mladší žák ve skupině u komorního zpěvu
  (s odesláním korepetitorů je ale potřeba vyčkat, až tuto slíbenou možnost dopracují tvůrci soutěžního systému)

 

5.3.2.0 – 06.11.2017 (jen HB – NET)

 • Aktualizovány přihlášky do soutěží ZUŠ MŠMT pro školní rok 2017/2018.
 • Stínové tlačítko v seznamech nabízí kromě ukládání do souboru i přímý náhled obsahu a tisk.
 • V evidenci nástrojů je možné evidovat i starší nástroje.

 

5.3.1.2 – 12.10.2017 (jen HB – NET)

 • Přidána kontrola žáků, kterým byla udělena výjimka v překrytí hodin rozvrhu.
 • Z elektronické žákovské knížky mohou rodiče omluvit absenci svých dětí i zpětně.
 • Odeslané emailové zprávy z Klasifikace automaticky vytváří aktivní linky z adres stránek a emailů.
 • Při velkém zvětšení písma a malých obrazovkách bylo ošetřeno, že se okno nezobrazí částí mimo monitor.
 • Při velkém zvětšení písma bylo přidáno rolování pracovní plochy tvorby rozvrhu.

 

5.3.1.0 – 11.9.2017 (jen HB – NET)

 • Přidáno společné úložiště souborů školy pro Vaše dokumenty, obrázky a další.
 • Úprava vzhledu hlavního okna aby se vešlo více předmětů pro filtrování žáků.
 • Úprava omluvenek žáků. V některých případech učiteli vyskočily vícekrát.
 • Úpravy pro lepší funkčnost ve Wine (Linux, Mac).
 • U volby žáků v hodinách rozvrhu vylepšeno rozlišení jmenovců.
 • Ikonky tlačítkových lišt doplněny o další velikost pro 4K monitory.

 

5.3.0.1 – 28.8.2017 (jen HB – NET)

 • Oprava zatržítek ve výkazu žáků a vyučovacích hodin.

 

5.3.0.0 – 24.8.2017 (jen HB – NET)

 • Kompletně nový moderní přehledný design přizpůsobený nejnovějším trendům.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením a práce na dotykových obrazovkách.
 • Kalendář akcí na hlavním okně programu (koncerty, vystoupení, volna svátky prázdniny).
 • Koncerty a vystoupení s novými možnostmi (možnost označení barvou, skrytí veřejnosti, limitu na čísla..).
 • Pro další verzi přichystáno sdílené úložiště souborů školy.