info@jphsw.cz | 602 289 014 | Pavel Holec

Tato stránka obsahuje instalaci programu Klasifikace HB + NET.

Tato instalace smí být instalována pouze pokud má Vaše ZUŠ licenci programu Klasifikace HB + NET.

Na PC s připojením k Internetu je potřeba spustit soubor klasf53hb-net.exe a následovat jednoduchého průvodce (zvládne každý).
Soubor je možno nejdříve uložit na pevný disk a potom spustit. Při stažení nebo spuštění přímo z Internetu mohou prohlížeče zobrazovat různá varovná oznámení, kterých se nemusíte obávat. Soubor je prověřený a digitálně podepsaný.

Pokud Vám instalace nejde spustit, je potřeba instalační soubor odblokovat.
Přetáhněte jej na plochu, stiskněte na něm pravé tlačítko myši a zvolte Vlastnosti. V záložce Obecnénajdete tlačítko Odblokovat.

V průvodci instalací je možno všechny nastavené volby ponechat (pokud nechcete změnit umístění programu například na Flash) a pouze kliknout na tlačítka Spustit, Další, Další, Další, Další, Další, Instalovat a Dokončit.

Nyní můžete ikonou na ploše Klasifikaci spustit.

Po prvním spuštění je potřeba vyplnit IP adresu nebo název DNS do prvního řádku Adresa 1 – (IP/DNS/ID) .
(tento údaj Vám sdělí Váš technik nebo vedení školy)

Vaše přihlašovací údaje chraňte před zneužitím cizími osobami!

Přihlášení probíhá buď za vedení školy, kdy Vám heslo bylo zasláno, nebo jako učitel, kdy je potřeba heslo zvolit při prvním přihlášení.

Zaslaná hesla si ihned změňte pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich dat!

Pro správce sítě k začlenění do instalace Windows slouží tento soubor klasf53hb-net.msi