info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Tato stránka obsahuje vzory výpůjčních listů. Tyto vzory lze kopírováním textu umístit do programu Klasifikace a dále upravit podle představ. Vzory jsou psány v jednoduchém HTML.

VypList

Vzor výpůjční list

V tomto výpůjčním listu je umístěno i logo školy, pokud si přejete logo použít stačí mít ve složce s programem logo s názvem logo.bmp – nebo můžete přepsat přímo v html.

Odkaz ke stažení Výpůjční list.txt klikněte pravým tlačítkem a dejte „uložit cíl jako“.

 

Vzor smlouva o zapůjčení

Smlouva mezi rodičem a školou v souladu se zákonem. Obsahuje všechna ustanovení ve věci pronájmu hudebního nástroje.

Odkaz ke stažení Smlouva o zapůjčení.txt klikněte pravým tlačítkem a dejte „uložit cíl jako“.

VypList VypList

 

Vzor výpůjční list – jednoduchý

VypList
Jednoduchý výpůjční list obsahující údaje o žákovi a nástroji. Dále jsou zde popsány závazné podmínky vypůjčení nástroje.

Odkaz ke stažení Výpůjční list – jednoduchý.txt klikněte pravým tlačítkem a dejte „uložit cíl jako“.

Nápovědu k výpůjčním listům naleznete zde.