info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Z důvodu dlouhodobě panující neshody ohledně výkladu zákona, jak správně počítat pracovní dobu pedagogů na ZUŠ, jsme se rozhodli aktivovat v Klasifikaci i druhý způsob výpočtu, který upřednostňují spíše některé školy z Jihomoravského kraje.

Doposud byl použit způsob dle výkladu § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tedy že vyučovací hodina je pro účel výpočtu brána jako 60 minut což znamená, že učitel HO s plným úvazkem 23 PPČ má 17 NPČ (přesně podle výše odkazovaného výkladu § 23).

Druhý způsob využívají některé školy, které odkazují na zákoník práce. Zde se počítá, že vyučovací hodina je 45 minut což znamená, že učitel HO s plným úvazkem 23 vyučovacích hodin má po přepočtu jen 17,25 PPČ a 22,75 NPČ. Na tento způsob je nyní možno Klasifikaci přepnout.

Jaký způsob výpočtu použijete je tedy pouze na Vás. Zde přikládáme odkaz na Diplomovou práci, která shrnuje celou problematiku evidence pracovní doby pedagogů na ZUŠ (od strany 31). Zde si můžete přečíst, že výklad zákona je nejednoznačný.

Způsob výpočtu si změníte v menu Soubor / Správa databáze / Nastavení programu.