info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Automaticky vyplněné katalogy o průběhu vzdělávání

Katalog automaticky vyplní veškeré informace včetně předmětů a známek z vysvědčení. V případě ukončení studia se zbývající sloupce proškrtnou a vytiskne se datum ukončení. Ve spodní části jsou zameškané omluvené i neomluvené hodiny, celkové hodnocení a nechybí ani datum vydání vysvědčení za každý rok.

Katalogy zobrazíte z dialogu studií (ikonou ) a to pro 1., 2. stupeň i SPD, nebo hromadně z menu Možnosti / Katalogy. Katalogy jsou zobrazeny hromadně za celou školu nebo učitele – podle zobrazení hlavního okna Klasifikace. Jsou zobrazeny automaticky od studií – není potřeba je po jednom zakládat.

Tyto katalogy zatím obsahuje Beta verze Klasifikace, která je připravena k vašim připomínkám.
Ke stažení je na obvyklém místě – www.jphsw.cz/instalacekla