info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Školení po celé ČR – prezenčně i online.

Naši lektoři přizpůsobí školení dle individuálních požadavků každé školy.

  • prezenční – školitel přijede k vám do školy (škola musí mít prostor vybavený pro tyto účely – interaktivní tabule / projektor, připojení k internetu)
  • online – celé školení probíhá online formou (školitel účastníkům zašle link pro spojení)

Nabízíme i akreditovaná školení, na která můžete využít Šablony II. – školení trvá celkem 8 hodin (lze ho rozdělit do dvou dnů). Toto školení je třeba domluvit s NPI. Akreditované školení lze uskutečnit jak prezenčně tak online.

V případě zájmu nás kontaktujte na info@jphsw.cz nebo na 602 289 014. Následně se s Vámi spojí náš lektor a domluví podmínky a požadavky na školení.


V případě zájmu o školené v přípravném týdnu v srpnu si prosím termín rezervujte v dostatečném předstihu. Tyto termíny bývají naplněny již několik měsíců dopředu.