info@jphsw.cz | 602 289 014 | JPH Software

Jak upravovat žákům předměty?

Jako první klikněte pravým tlačítkem myši na žáka a vyberte Studia žáka nebo stisknete na žákovi klávesu F7.

Zobrazí se okno se studii žáka, kde je zobrazen přehled jednotlivých let. Seznam předmětů aktuálního roku zobrazíte dvojklikem v obdélníku pod číslem 15 (školní rok 2015 / 2016) v řádku se studiem, které chcete upravit. Tlačítko Předměty ve spodní části také otevře tento přehled od vybraného studia.

 

Otevře se dialog s předměty, kde vyberete předměty a nastavíte učitele, ročník a stupeň tak jako dřív.

Zprava doleva stačí dvojklikem převést předměty.

Vložením předmětů do vysvědčení modrý obdélník změní barvu na tmavší, světlejší znamená, že skladba předmětů není nastavena.

 

Co dělat, pokud se žák odhlásí?

Jako první vyberete pravým tlačítkem myši Studia žáka nebo stisknete na žákovi klávesu F7.

Zobrazí se okno se studii žáka, zde je zobrazený přehled jednotlivých let. Pro výběr předmětů aktuálního roku stiskněte dvojklikem na tmavší obdélník pod číslem 15 (školní rok 2015 / 2016) v řádku se studiem které chcete upravit.

Otevře se dialog s předměty žáka, vy vyberete předmět z levého seznamu a dvojklikem přehodíte do pravého.

Pokud by vám program hlásil že nelze smazat pouze zaměnit, je potřeba zkontrolovat zdali v tomto roce již nemá žák vytvořenou – Třídní knihu, Katalog, Rozvrh, Výkaz. Pokud ano danou položku smažte a předmět přesuňte jak bylo původně zamýšleno.

Pak stisknete OK. Zobrazí se opět dialog studií kde nyní bude obdélník už světlejší barvou je tedy prázdné vysvědčení. V seznamu studií nyní smažte studium pokud žák v minulých letech na tento předmět nedocházel..

Pokud žák chodil i v minulých letech na tento předmět stačí pouze ukončit studium. To ukončíte kliknutím na konec studia, zobrazí se dialog, ve kterém vyplníte datum ukončení.

Za ukončeným studiem se udělá černá čára.